top of page

ChimeraVitis

Informacije o  projektu 

Naslov: Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera  L.)

Voditelj: Doc. dr. sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Sufinancira: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Trajanje projekta: 15/06/2015 - 14/06/2018

Početna
Info
Sažetak

Kimere su biljke kod kojih su prisutna tkiva najmanje dviju različitih genotipova u različitim slojevima meristema, a time i organi koji se iz njih razvijaju. Mnoge sorte i klonovi vinove loze koje su danas značajne u proizvodnji su periklinalne kimere koje su nastale spontano zbog mutacija u jednom od slojeva apikalnog meristema (Pinot crni, sivi i bijeli,neki klonovi sorte Chardonnay, Plavac mali sivi  i sl.). Za razliku od kimera koje su nastale mutacijama postoje i tzv. međuvrsne ili međusortne kimere koje su sastavljene od dvaju različitih genotipova koji pripadaju različitim vrstama tj. sortama.

 

Ovakve kimere mogu nastati spontano i to iz adventivnih izdanaka koji nastaju na spojnom mjestu prilikom cijepljenja (grafting chimeras) pa su tako u dokazane mnoge međuvrsne pa čak i međurodne kimere npr.: Citrus medica i C. aurantium; Laburnum anagyroides i Cytisus purpureus; Crataegus monogyna i Mespilus germanica. Osim spontanih kimera postoje i tehnike koje se mogu koristiti za razvoj tzv. sintetskih kimera, tj. ciljano stvorenim sintetskim kimerama, a koje kod vinove loze nisu značajno istraživane. S obzirom da se periklinalne kimere gube generativnim razmnožavanjem njihov razvoj prvenstveno je zanimljiv samo za vrste sa vegetativnim načinom razmnožavanja, kao što je slučaj kod vinove loze.

U predloženom projektu istraživati će se  mogućnosti dobivanja i detekcije sintetskih kimera različitih sorata vinove loze, ali i sintetskih kimera sorata vinove loze i američkih vrsta koje se uzgoju koriste kao podloge za vinovu lozu otporne na filokseru, a ujedno posjeduju i otpornost na plamenjaču i pepelnicu.

Tim
Suradnici

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski Fakultet

Darko Preiner, Doc.dr.sc. - voditelj projekta

Zvjezdana Marković, Doc.dr.sc. 

Anita Mihovilović Bošnjak, Dr.sc. 

Silvio Šimon, Dr. sc. 

Jasminka Karoglan Kontić, Prof.dr.sc.

Edi Maletić, Prof.dr.sc.

Domagoj Stupić, Dipl. ing.

Dr. sc. Željko Andabaka

 

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Dunja Leljak Levanić, Prof.dr.sc.

(konzultant)

Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“,

Sveučilište u Beogradu, Srbija

Slađana Jevremović, Doc.dr.sc.

(konzultant)

CIRAD (Centar za međunarodnu suradnju i agronomska istraživanja),

Montpellier, Francuska

Hérvé Etienne, Prof.dr.sc.

(konzultant)

Sažetak
Kontakt

Kontakt

Doc. dr. sc. Darko Preiner (voditelj projekta)

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo 

Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska

E-mail: dpreiner@agr.hr

Telefon: +385-1-2986-048

bottom of page